ประดิษฐ์ มีขวด
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                         ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...ใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร เพราะได้ปกป้องประเทศ

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นเด็กเยาวชนในตำบลควนชะลิก ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาชุมชน "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ

คุณลักษณะศักยภาพที่มี

1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ สนใจในการฟัง         

               -               

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ 

     -

(5) แง่คิด / วรรคทอง         

     -                                                              

ประวัติบุคคล

วันเกิด 15 กรกฎาคม 2550    อายุ 11 ปี

จำนวนพี่น้อง 1 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561