ณัฑริกา จินตนานุกูล
ชั้น ม.5 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
เยาวชนแกนนำ ใน อบต.ควนชะลิก
ประวัติและผลงาน

­

เวทีพัฒนาศักยภาพเยาวชนอบต.ควนชะลิก อบต.แหลม อบต.บ้านขาว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม อบต.ควนชะลิก


ถอดบทเรียนจากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

"เป็นคนเข้มแข็ง และตลก ชอบนำความสุขมาให้คนอื่น ชอบช่วยเหลือผู้อื่น"

2.แรงบันดาลใจของตนเอง

"อยากช่วยเหลือและพัฒนาให้ชุมชนดีขึ้น ลดยาเสพติดในชุมชน"

3.ความประทับใจของตนเอง

"ประทับใจเวลาที่ทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มและความสุข"

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น

"ได้เรียนรู้เรื่องความร่วมมือระหว่างคนในชุมชน ว่าต้องการที่จะพัฒนาชุมชนให้เป็นไปในทิศทางใด"

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไร

"หมอ เพราะอยากช่วยเหลือคน"