ทินารมย์ คำมูลอินทร์
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.วัดดา ตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 2)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

"เมื่อก่อนเป็นคนไม่ยอมคน พูดจาโผงผาง ตรงไปตรงมา กระบวนการทำงานแบบนักถักทอชุมชนได้ขัดเกลาวิธีคิดให้เรารับฟังคนอื่นมากขึ้น มีแนวคิดเรื่องการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน แบบมีแผนสำรอง ทำให้ไม่มีอาการหัวเสีย และโวยวายเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน เนื่องจากเตรียมทางออกสำรองสำหรับแก้ปัญหาไว้แล้ว นอกจากนี้ยังเห็นได้ชัดเจนว่า ตัวเองพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารมากขึ้น สังเกตเห็นได้จากรู้จักใช้ิวิธีการเจรจาพูดคุยเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ"