พิมพ์จันทร์ ชอบชื่น
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
ประวัติและผลงาน