อุบลวรรณ ศิลาชัย
แกนนำเยาวชน Active Citizen จ.ศรีสะเกษ
ประวัติและผลงาน

รับชมวิดีทัศน์ : เยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ


นางสาวอุบลวรรณ ศิลาชัย (อุมา) 

ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ความโดดเด่น/ความสามารถพิเศษ :

1. ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหม

2. การออกแบบและจัดทำกราฟิก

3. การถ่ายภาพ