ปทุมรัตน์ จันทอง
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ