สิดาวรรณ ไชยภา
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ