สุวนันท์ นาคนวล
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ