นิภาดา บุญท่วม
แกนนำเยาวชนอนุรักษ์การทอผ้าไหมลายลูกแก้ว จังหวัดศรีสะเกษ