กิตติภัฎ ยิ้มเจริญ
นักศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ