ณิชกานต์ เหมือนสุวรรณ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานฤมิตศิลป์ - เรขศิลป์ (UNC ปี 5)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ