โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของกลุ่มสตรีบ้านหาดยาว-เจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง  (Phase 1)
โครงการการพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อเป็นอาชีพทางเลือกของกลุ่มสตรีบ้านหาดยาว-เจ้าไหม อ.กันตัง จ.ตรัง (Phase 1)
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เวทีความคิด
บุคคล/องค์กรที่เกี่ยวข้อง