กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ฉูนจ์กะมอเตีย อะลับกะมอตะไม (ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทีมงานเด็กและเยาวชนในชุมชนรู้จักวัฒนธรรมประเพณี  ตลอดจนการแต่งกายด้วยโซดละเวในเทศกาลต่าง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ทีมงาน  เด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านแต้พัฒนาได้ร่วมกิจกรรม  ทอดผ้าป่าครอบครัว  สวดมนต์ข้ามปี  และแสดงต้อนรับปใหม่ด้วยการรำพื้นบ้าน  แต่งกายด้วยโซดละเว  ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชุมชนเผ่ากวย  

ร่วมแห่ผ้าป่าครอบครัว

น้องๆและทีมงานรำอวยพรต้อนรับปีใหม่

­

­

­

สวดมนต์ข้ามปี

ปล่อยโคมสะเดาะเคราะห์

­

ทอด้าป่าครอบครัว

ทำบุญต้อนรับปใหม่

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ