ติดต่อเรา
มูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร Plaza East
เลขที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
รหัสไปรษณีย์ 10900

โทรศัพท์: 02-9379901-7
โทรสาร: 02-937-9900
อีเมล์: info@scbf.or.th

แผนที่


ส่งข้อความ
ชื่อ
อีเมล์
หัวข้อ
รายละเอียด
หากคุณไม่สามารถอ่านอักษรนี้ได้ คลิกเพื่อเปลี่ยนรูป
พิมพ์อักษรตามที่เห็น

ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
โทรศัพท์: 02-9379901-7
อีเมล์: piyaporn@scbf.or.th

ผู้จัดการโครงการพัฒนาเยาวชนตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
โทรศัพท์: 02-9379901-7 ต่อ 101
อีเมล์: sasinee@scbf.or.th

ผู้จัดการโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สึนามิ
โทรศัพท์: 02-9379901-7 ต่อ 105
อีเมล์: rattana@scbf.or.th

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการต่อยอดพัฒนาเครือข่ายเยาวชนและชุมชน
โทรศัพท์: 02-9379901-7 ต่อ 104
อีเมล์: sutin@scbf.or.th

ผู้จัดการสื่อสารสังคม
โทรศัพท์: 02-9379901-7 ต่อ 105
อีเมล์: rattana@scbf.co.th