นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

เพื่อความสงบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมสมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของมูลนิธิสยามกัมมาจลทุกคน มูลนิธิสยามกัมมาจลจึงจำเป็นต้องกำหนดกฎ กติกาและมารยาท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ หรือห้ามปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


  1. โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ

  2. การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้อ่านที่แตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ และคุณวุฒิ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจาร ก่อให้เกิดหรือนำไปสู่การทะเลาะ เบาะแว้ง มีเนื้อหาขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม หรือข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น

  3. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้ง ให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ

  4. ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิสยามกัมมาจล และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้

  5. ทีมงานเว็บมาสเตอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ ดุลยพินิจที่จะลบความคิดเห็น โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม

  6. กรณีที่มีผู้แจ้งให้ลบข้อความ ทางทีมงานของมูลนิธิสยามกัมมาจล ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาก่อนดำเนินการและถือว่าการตัดสินนั้นเป็นอันสิ้นสุด

  7. สมาชิกและผู้เข้าเยี่ยมชม ที่ปฏิบัติผิด กฎ กติกา ของเว็บไซต์แห่งนี้ พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิด นั้นด้วยตัวเอง และข้อความหรือข้อมูลที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้้เสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

  8. กรณีที่ข้อความใดก่อให้เกิดขึ้นหรือเข้าข่ายหรือเป็นความผิดทางอาญา มูลนิธิสยามกัมมาจลถือว่า สมาชิกหรือผู้เข้าเยี่ยมชมดังกล่าว ยินยอมให้ Internet Service Provider ที่เป็นแหล่งที่มาของข้อความดังกล่าว เปิดเผย ข้อมูลต่อมูลนิธิสยามกัมมาจลโดยไม่เป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้น ๆ และดำเนินการตาม ที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น


มูลนิธิสยามกัมมาจลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุก ๆ ท่านในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ รู้อย่างสร้างสรรค์ และใคร่ขอความร่วมมือจากทุกท่าน ช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องความคิดเห็นหรือข้อความที่เข้า ข่ายผิดกฎกติกา มารยาทดังกล่าว หากพบกรุณาแจ้งให้ทีมงานทราบโดยทันที โดยทีมงานจะพิจารณาดำเนินการ ตามความเหมาะสมต่อไป