กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมชี้แจงโครงการระยะที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อเสนอโครงการดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหม  สายใย  (โซดละเว) 

2.เพื่อชี้แจงกิจกรรมระยะที่สอง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

คนในชุมชนบ้านแต้พัฒนาได้ทราบเกี่ยวกับโครงการดักแด้แตกใหม่ทอรักทอไหม  สายใย  (โซดละเว)  และได้ทราบว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่จะดำเนินการระยะที่  2

กิจกรรมที่จะดำเนิการระยะที่  2  มีดังนี้

1.กิจกรรมศึกษาข้อมูล  (โซดละเว)  ที่ย้อมด้วยสีธรรมชาติ

2.กิจกรรมทอไหม  (โซดละเว)  ด้วยสีธรรมชาติ

3.กิจกรรมภูมิใจด้วยไหมทอเอง

4.กิจกรรมร่วมกันสรุปผลโครงการดักแด้แตกใหม่  ทอรักทอไหมสายใย  (โซดละเว)

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ