กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ภารกิจพิชิตครั่ง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้แกนนำเยาวชน  และเยาวชนในชุมชนได้รูจักการใช้สีธรรมชาติในการย้อมไหม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำ  และเยาวชนรู้จักวิธีการหาครั่ง  ซึ่งเป็นสีธรรมชาติหาได้ตามฤดูการในช่วงเดือนธันวาคม  ครั่งมักจะออกมาเป็นสีแดงอมชมพู  กรรมวิธีการย้อมค่อนข้างสลับซับซ้อน  กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดจากผู้รู้ในชุมชน  โดยคุณยายแวง  โพธิ์ืกระสังข์  คุณยายไว  วัจนา  คุณยายเงี่ยม  ศรีทอง  ผู้ให้ความรู้และกรรมวิธีในการนำครั่งมาย้อมไหม

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ