กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ภารกิจพิชิตสีธรรมชาติ (กอนกวยโซดละเว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทีมงานเด็กและเยวชนในชุมชนรู้ความเป็นมาของสีธรรมชาติ  และกรรมวิธีการย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

จากการเก็บข้อมูลและสำรวจป่าพบว่า  ต้นไม้ที่ให้สีมดังนี้

1.ต้นเข  ให้สีเหลือง

2.ครั่ง  ให้สีแดง

3.ใบหูกวาง  ให้สเขียวเหลือง

ดังสรุปตามภาพกิจกรรม

สำรวจต้นไม้ที่ให้สี

ต้นเขเป็นต้นไม้ท่ให้สีเหลือง

ปัจจุบันไม่มีให้พบเห็นมากนัก

จากการสำรวจยังมีเหลือตอเขที่เดียว  ณ  วัดโพธิ์กระสังข์


­

เส้นไหมสีเหลืองด้จากการย้อมเข

­

ครั่ง  ให้สีแดง

เกร็ดความรู้เล็กๆน้อย

ครั่ง(อังกฤษ:Lac) คือแมลงจำพวกเพลี้ยหลายชนิดที่อยู่ในวงศ์KerridaeอาทิLaccifer laccaถือว่าเป็นแมลงที่เป็นศัตรูต่อพืชตามธรรมชาติ ที่จะใช้งวงปากเจาะเพื่อดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้ ประเภทไม้เนื้อแข็ง แต่ว่ากลับเป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมากนับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

ครั่งจะขับสารชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนยางหรือชันออกมาไว้ป้องกันตัวเองจากศัตรู ซึ่งสารที่ขับถ่ายออกมานี้เรียกว่า "ครั่งดิบ" ตามชื่อเรียก สารนี้มีสีแดงม่วงลักษณะคล้ายขี้ผึ้งสีเหลืองแก่ หรือยางสีส้มซึ่งมนุษย์ได้นำมาใช้ประโยชน์กันมานานกว่า 4,000 ปี แล้วในหลายอารยธรรม โดยใช้เป็นสมุนไพรเป็นยารักษาโรคโลหิตจาง, โรคลมขัดข้อ เป็นต้น นอกจากนี้ยังนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการทำเชลแล็ก, แลกเกอร์, เครื่องใช้,เครื่องประดับต่าง ๆ, ย้อมสีผ้า สีโลหะ หรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนใช้ประทับในการไปรษณีย์ขนส่งหรือตราประทับเอกสารทางราชการใด ๆปัจจุบันครั่งเป็นสินค้าออกที่สำคัญของหลาย ๆ ประเทศ อาทิอินเดีย,ไทยซึ่งมีการเลี้ยงในเชิงเกษตร มีราคาขายที่แพงมาก      (จาก  google)

­

ไหมที่ผ่านย้อมด้วยสีธรรมชาติ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ