กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
3. กิจกรรมประชุมทีม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อออกแบบคำถามในการศึกษาข้อมูล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้คำถามเพื่อที่จะออกพื้นที่ในการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนบ้านแต้พัฒนาเรื่องลายมัดหมี่และการตลาด โดยมีคำถามดังต่อไปนี้

1.ประวัติความเป็นมาลายมัดหมี่ในชุมชนบ้านแต้พัฒนา

2.ลายมัดหมี่บูลจ์ๆ มีลายอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไร

3.ประวัติปราชญ์ผู้รู้ด้านการมัดหมี่ มีใครบ้าง ในชุมชนบ้านแต้พัฒนา

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ