กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
WS 2: อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโจทย์วิจัย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

         เข้าสู่ ‘หน่วยโครงการ’ เป็นการอบรมโครงงานฐานวิจัยในหน่วยเรียนรู้ที่ 2 แก่โรงเรียนนำร่อง 10 แห่ง ในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูล เพื่อให้เทคนิคและเครื่องมือในการพัฒนาโจทย์แก่ครู ในการอบรมการออกแบบหลักสูตรโครงงานฐานวิจัย 

         ซึ่งในหน่วยเรียนรู้ที่ 2 ‘หน่วยโครงการ’ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่

  • การพัฒนาเป็นโจทย์วิจัย 
  • การออกแบบเป็นงานวิจัย 
  • การนำเสนอโครงงานวิจัย 

       โดยหัวใจของกระบวนการอยู่ที่ครูต้องนำเครื่องมือกลับไปทดลองใช้กับเด็กที่โรงเรียน ถูกหรือผิดไม่สำคัญ จะเพิ่มหรือลด จะตัดบางส่วนออกหรือใส่เข้าไปใหม่ ทำอย่างไรจึงจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีนั้นไม่มีใครตอบได้ นอกจากครูจะกล้าทดลองด้วยตัวเอง 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ