กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ผู้อำนวยการ 4.0 ผู้นำการเรียนรู้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

1. เพื่อให้ผอ. เข้าใจการเขียนแผนแบบ active learning (เขียนแผนที่เข้าถึงคุณค่า และทำ micro teaching)

2. เรียนรู้วิถี + ปัญหาของครู และเห็นคุณค่าของการทำแผน

3. ฝึกกระบวนการการสะท้อนผลแบบ CRC

4. เห็นจุดจ้องมองที่ช่วยครู และ ฝึกทักษะการเป็น fa

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ