กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทดสอบโปรเเกรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อทำการทดสอบระบบของโปรเเกรม Play Plern Learn Ground

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ