กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
Workshop 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน (Workshop1) 

โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564  ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธันวาคม 2564 

ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. 

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ