โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การประชุม "ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ฯ"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
การประชุม "ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ฯ" วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา วัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ฯ 27 แห่งได้ช่วยกันเสนอความคิดเห็นในหัวข้อ "ก้าวต่อไปของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์การเรียนรู้ฯ"


โจทย์คำถามที่ต้องการให้เกิดการเสนอแนะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • การสร้างความยั่งยืนในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
  • การขยายผลการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-  เครือข่ายผู้บริหาร/ครู ในพื้นที่

-  เครือข่าย online

-  การสื่อสาร + การสื่อสาร/เผยแพร่ความรู้

-  การจัดกระบวนการที่โรงเรียน ฯลฯ


  • บทบาทของมูลนิธิ/หน่วยงานอื่นๆ ที่อยากให้ทำ
     

ผู้เข้าร่วมการประชุม : ผู้บริหารและคุณครูแกนนำขับเคลื่อนจากโรงเรียนศูนย์ฯ 27 แห่งกำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ