กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ตลาดนัดความรู้ภาคเหนือตอนบน "พลังเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
ตลาดนัดความรู้ภาคเหนือตอนบน "พลังเครือข่ายการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 10-11 กันยายน 2555 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ