กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

งานตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ ได้จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๕ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


 วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ขับเคลื่อนสถานศึกษาพอเพียง รวมทั้งจัดพิธีมอบเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ และป้ายสถานศึกษาพอเพียง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพิธีมอบโล่ห์เกียรติคุณจิตอาสาที่ช่วยงานขับเคลื่อนฯจากสำนักงาน ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ