กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน ครั้งที่ 1 โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ ปี 3
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ