กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ร่วมเป็นวิทยากรขับเคลื่อน ปศพพ.กับ สพม.17
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      ทางสพม.เขต 17 ได้เชิญคุณครูปรารถนา ศรีวิศาลศักดิ์ และคุณครูรุ่งทิพย์ โกศลานันท์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ต้นแบบ"สถานศึกษาพอเพียง" ณ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2555


เป้าหมาย

  • เป็นโรงเรียนสังกัด สพม.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด จำนวน  41  โรงเรียน

วัถุประสงค์  

  • เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินเป็สถานศึกษาพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ