กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
โครงการถอดรหัสกำจัดขยะฯ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

      โครงการ ถอดรหัสกำจัดขยะฯ เป็นโครงการของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและแก้ปัญหาขยะอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ร่วมกับบริษัท คลับ ครีเอทีฟ จำกัด

Teaser แนะนำ ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขัน


สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ