กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมขับเคลื่อนสู่ชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมขับเคลื่อน ปศพพ.ลงสู่ชุมชน หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง  จัดกิจกรรมบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำเห็ดนางฟ้า  การทำปุ๋ยหมัก ให้กับชาวบ้านเพื่อให้นำไปใช้ในครัวเรือน ทำให้ชาวบ้านหมู่ที่ 4  สามารถพึ่งพาตนเองได้ และชุมชนได้รับยกย่องเป็นแบบอย่าง "ชีววิถี"

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ