กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สร้างพลังโรงเรียนเครือข่าย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับโรงเรียนที่สนใจหรืออยากเป็นสถานศึกษาพอเพียงในปี 2555 ผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงเมื่อต้นปี 2555 ได้ร่วมกันเชิญชวนผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียงเข้าร่วมกิจกรรมและทดลองจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถานศึกษาพอเพียง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

มีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานของสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 11 โรงเรียน  และงานในนิทรรศการได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมเป็นอย่างมาก

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ