กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ข้าวเพื่อชีวิต
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ปลูกวันแม่เกียววันพ่อ ร่วมแรงร่วมใจ ฟื้นวิถีการลงแขกของเกษตรกรไทยในอดีต
ผลผลิตที่ได้นำไปใช้เป็นอาหารแก่นักเรียนและครอบครัวกำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลสำเร็จหลังกิจกรรม ข้าวเพื่อชีวิต ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ