กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
How to Make Pandanus Juice?
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

จัดทำโดย

By

Piyatida Pantanee, Savarote Natamchon

Patcharaporn Boontem,, Kanokwan Hanarsa

Saovapak Pansamdang

­

Advisor

Mrs.Pinanong Ditcharoen

Ban Pan - Nong Aw School

Janghan District, Roi-et

­

Objectives

To know more words.

To describe the step how to make pandanus juice.

To make pandanus juice.

­

Ingredients

pandanus leaves 6-10

water 5 cup

sugar 1 cup

salt 1 tablespoon

­

Preparation

1. Wash pandanus leaves.

2. Cut pandanus leaves into pieces.

3. Put pandanus leaves to the blender. Add water and blend until smooth.

4. Strain the juice after blending.

5. Pour the pandanus juice into the boiling water in the pot. Add sugar and a little salt.

­

Conclusion

We can make pandanus juice.

We can speak English much more.

We can practice four skills together; Speaking, listening, reading and writing.

­

Suggestion

To take words to communicate in daily life.

We can take other local plants to make juice to drink.

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ