กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เรือนเพาะชำกล้าไม้
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

­

1.ในโรงเรียนมีพันธุ์ไม้นานาชนิด สามารถนาขยายเพิ่มเติมได้

2.เพื่อการฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน

3.เพื่อลดรายจ่ายของโรงเรียน

4.เพื่อเพิ่มรายได้ระหว่างเรียน

5.เพื่อเพิ่มจิตสำนึก

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ