โครงการลดมลพิษพลิกฟื้นชีวิตดิน ปี 2 (กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จ.มหาสารคาม)
โครงการลดมลพิษพลิกฟื้นชีวิตดิน ปี 2 (กลุ่มเยาวชนฮักนะเชียงยืน จ.มหาสารคาม)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
การศึกษาดูงาน ณ กรมพัฒนาการเกษตร จังหวัดขอนเเก่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ฮักนะเชียงยืน มีการศึกษา เเนวทางในการพาชุมชน เรื่อง เกษตรอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การไล่เเมลงเเบบเกษตรอินทรีย์ วันที่ 16 มกราคม 2557

วัตุประสงค์ 

>เพื่อศึกษาเกษตรอินทรีย์

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้ศึกษาวิธีการทางเกษตรอินทรีย์ ตรงกับเป้าหมาย ที่ได้คาดฝันร่วมกัน

เกษตรอินทรีย์ วิธีการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี หลังจากฟังการบรรยายฟังใหญ่ ก็ถึงเวลามาลงมือปฏิบัติ “ทำทันที” เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสิ่งที่ได้ลงมือปฏิบัติ เป็นความรู้นอกห้องเรียนที่สามารถนำมาถ่ายทอดให้กับชุมชน

ไหลเเดง เป็นพืชที่สามารถนำมาสกัดเป็นสารควบคุมเเมลงกำจัดศัตรูพืช โดยมีสารที่สำคัญ ได้เเก่ สารโรติโนน เเละดีกิวลิน ซึ่งจะไปส่งผลต่อระบบหายใจ ของสัตว์เลือดเย็น ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะ เเมลงกับปลา โดยวิการ คือ การนำเอาไหลเเดง มาผสมกันน้ำเปล่า เขย่าให้น้ำขุ่น เเล้วเอาน้ำยาล้างจานผสมเข้านิดหน่อย เเล้วจะสามารถฉีดไล่เเมลงได้ ด้วยวิธีการธรรมชาติ

ตะไคร้หอม เป็นสิ่งที่สามารถนำมาควบคุมเเมลงศัตรูพืชได้ โดยเป็นเป็นการสกัดเอาน้ำตระไคร้หอม ด้วยวิธีการควบเเน่น สารมารถไล่เพลี้ยอ่อน หนอไยผัก เพลี้ยต่างๆ เเละเเมลงต่างๆ รวมทั้งยุง เมื่อได้ผลลิตออกมาจากการควบเเน่นเเล้ว สามารถนำมาฉีดใช้ได้เลยตามความเหมาะสม

เชื้อราไตรโคเดอร์มา เป็นเชื้อราสีเขียวที่สามารถเจริญเติบโตได้ในดิน โดยที่เชื้อราชนิดนี้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราในพืชได้เป็นอย่างดี หรือวิธีการรากำจัดราด้วยกันเอง โดยสามารถขยายเชื้อรานี้ได้ง่ายๆโดยการนำข้าวสุกมาให้ราเจริญเติบโต ประมาณระยะเวลาช่วงสั้นๆ จากนั้นเมื่อรากินข้าวเสร็จเเล้ว ก็สามารถใช้ผสมน้ำนำมาฉีดได้เลย ฉีดเป็นระยะๆ

ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นวิธีการของเกษตรอินทรีย์ ที่ส่วนมากจะทำให้เเมลงไม่ตายไปเลยทีเดียว เเต่จะเป็นการทำให้เเมลงอยู่ไม่ได้ หรือค่อยทำให้เเมลงตายลงอย่างช้าๆ ส่งผลทำให้พืชผักต่างๆปลอดสารเคมี ทำให้เราๆ กินผักได้อย่างสบายใจ วิธีการที่ได้เรียนรู้เหล่านี้เป็นวิถีอินทรีย์ที่ฮักนะเชียงยืนได้เรียนรู้ เเล้วจะนำไปปรับใช้ในงานต่อไป ที่ไม่ว่าจะเป็นละครหรือตลาดชีวภาพ วิถีอินทรีย์ไม่ได้มีเพียงการกำจัดศัตรูพืช เเต่การทำปุ๋ยชีวภาพ เตรียมดินปลูก ก็เป็นอีกวิถีที่ต้องศึกษาเรียนรู้ให้กระจ่างใจ...

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ