กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีชี้แจงโครงการเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจโครงการกับคณะกรรมการโครงการ

2.เพื่อวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโครงการ

3.เพื่อออกแบบการดำเนินกิจกรรมในระยะแรก

กลุ่มเป้าหมาย :  คณะกรรมการ 7 ท่าน  เจ้าหน้าที่โครงการ 4 ท่าน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ