โครงการ ลดปัญหาขยะในหมู่บ้าน เยาวชนบ้านเเม่ป้อกใน ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
พรรณมาลี พานทวีป

เมื่อ “ปัญหาขยะ” เป็นปัญหาระดับโลก !! แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สุดและยังไม่มีวิธีแก้ไขที่ถูกต้องสำหรับชุมชนของเยาวชนบ้านแม่ป้อกใน ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเห็นว่าต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน เนื่องจากชุมชนเป็นหมู่บ้านที่มีต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมของชาวปกาเกอญอ และมีทรัพยากรทางธรรมชาติ มีนกยูง จึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนชุมชนอยู่บ่อย ๆ การที่หมู่บ้านสะอาดตา รวมทั้งกลุ่มเยาวชนก็เองก็อยากให้หมู่บ้านของตัวเองน่าอยู่เช่นกัน

ระหว่างดำเนินโครงการ เยาวชนได้ลงพื้นที่สำรวจพฤติกรรมการทิ้งขยะของคนในชุมชน ยังได้เห็นปัญหาของกลิ่นจากการเผาขยะ ทำให้หลายคนในหมู่บ้านเป็นโรค “ลมผิดเดือน” ยิ่งเป็นแรงผลักดันให้เยาวชน ศึกษาและการวิธีการจัดการขยะให้ถูกต้อง โดยเริ่มจากตัวพวกเขาเอง กับอีก 50 ครัวเรือนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการกับเยาวชน

นอกจากความมุ่งมั่น ของเยาวชนที่คิดแล้วลงมือทำที่อยากให้ชุมชนสะอาดสุขภาพปลอดภัยแล้ว การทำโครงการนี้ยังเป็นสนามฝึกทักษะการทำงานร่วมกันของพวกเขาและชุมชนอีกด้วย

­

­

“ไม่เคยคิดว่าจะเป็นผู้นำ แต่ด้วยสถานการณ์บีบบังคับ ด้วยความเป็นคน ชอบพูด ชอบทำ ทำให้รู้ว่า “สิ่งที่เราเป็น” เราก็ชอบและถนัดในบทบาทนี้”

ในช่วงแรกของการทำโครงการ นุ่นรับบทเป็นเพียง “สมาชิกคนหนึ่งในทีม” แต่เมื่อแกนนำหลักมีภารกิจไปเรียนต่อ การออกมารับบทบาทแกนนำ ทำให้นุ่นค้นพบว่าตัวเองชอบ และถนัดในบทบาทนี้
“พอพี่ไม่อยู่เราก็ต้องออกมารับผิดชอบ มันทำให้เรารู้ตัวว่า เราชอบที่จะทำแบบนี้ ชอบพูด ชอบทำ ชอบที่จะนำน้อง ๆ สนุกดี”

นุ่น-ธวัลพร มุแฮ
โครงการลดปัญหาขยะในหมู่บ้า

­

“ถ้าเรากล้าพูด เราก็จะสามารถบอกสิ่งที่เราคิดได้ และสามารถขอความร่วมมือกับชุมชนได้”
สำหรับเด็ก ๆ การเพิ่มพูนประสบการณ์ใหม่นับเป็นสิ่งสำคัญ โครงการขยะทำให้พวกเขาออกไปทำความรู้จักกับเพื่อน ๆ พี่ รู้จักเทคนิคและวิธีการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกล้าพูด เพราะถ้ากล้าพูด ก็สามารถบอกในสิ่งที่ตัวเองคิด และขอความร่วมมือกับชุมชนได้อย่างไม่ติดขัด โดยเฉพาะรวงข้าวที่บอกว่า “ตอนไปอบรบพูดเสียงสั่นเครือ ตอนนี้พูดได้ชัดเจนมากขึ้น เพราะโครงการได้ฝึกให้เราได้พูดบ่อยๆ นำเสนองานบ่อย มันทำให้ได้ได้ฝึกจนเกิดความเคยชิน”

รวงข้าว-ศลิษา คุณโนนยาง
โครงการลดปัญหาขยะในหมู่บ้า

­

นุ่นและทีมบอกว่า จากนี้เดินหน้าลุยเรื่องขยะต่อไป เพราะจากการเก็บข้อมูลหลังจากมีการณรงค์ทำให้พบว่า หากลดถุงพลาสติกจากต้นทาง ก็จะมีพลาสติกไปเผาที่ปลายทางน้อยลง ช่วยให้ชาวบ้านไม่ต้องได้รับควันจากการเผาขยะน้องลงเช่นกัน รวมถึงกิจกรรมที่รณรงค์ให้คนในชุมชนใช้ถุงย่ามแทนถุงพลาสติก สามารถช่วยลดการใช้พลาสติกได้จริง รวมถึงการคัดแยกขยะ ก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและเห็นประโยชน์ของการคัดแยกขยะอีกด้วย