แผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่
ออไท บัวทอง

แผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมคุณลักษณะอยู่อย่างพอ เพียงรายวิชา  เกษตร  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดทำโดย นายเกรียงศักดิ์  ฤกษ์งาม โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 


­

หากสนใจแผนจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ อ่านเพิ่มเติมได้ ที่นี่