ตำนานเจ้าทะเล
RATTANAPORN

หาดทรายขาวเคล้าสายลมนั่งชมฟ้า

ลมพัดพาเกียวคลื่นคลื่นสู่ฝั่ง

พาชีวิตกลับคืนตื่นภวังค์

เมื่อครั้งยังทำลายหาดทรายงาม

ครั้งอดีตมีตำนานอันเลวร้าย

ที่มนุษย์ได้ทำลายเเละเหียดหยาม

เปลี่ยนหาดทรายท้องทะเลเป็นสีคลราม

เพียงชั่วยามสูญสิ้นทุกสิ่งไป

ท้องทะเลเคยราบเรียบก็พิโรธ

เกลียวคลื่นโกรธกลายร่างเป็นสัตว์ใหญ่

พัดพาเอาหาดทรายลับหายไป

เมื่อกลับใจจึงได้หาดทรายคืน

มาเถิดมาหลอมใจให้เป็นหนึ่ง

เป็นที่พึงของผืนน้ำฉ่ำระรื่น

เพื่อลูกหลานมีหาดทรายอยู่ยั่งยืน

ร่วมพลิกฟื้นให้จดจำเป็นตำนาน....

­

ประพันธ์ โดย นางสาววทันยา มุนินโท, นายโตนาวัฒน์ ศรีสาย เเละนางสาวธัญศิริ ลิ่มสถาพร โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

ในหนังสือเล่มเล็ก เรื่อง "ตำนานเจ้าทะเล"

­

­

อภิศักดิ์ ทัศนี

8/12/55