บางใหญ่ บ้านดอนตะลุมพุก ต.บ้านใหม่ Gen-V
Atomdony Modtanoy

ตำบลบ้านใหม่มี 11 หมู่ ประชากรประมาณ 7-8 พันคน มีอนามัยประจำตำบล 3 แห่ง ได้แก่ อนามัยวิหารประชา (ติดเขตศาลายา) อนามัยบ้านใหม่(ติดเขตนครปฐม) และอนามัยบ้านดอนตะลุมพุก(ติดไทรน้อย) ขณะเกิดอุทกภัยน้ำท่วมถึงทุกหมู่บ้าน สัญจรเดินทางได้โดยเรือเพียงทางเดียว ทาง อบต.ได้กำหนดให้มีศูนย์พักพิงไว้ 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นเชือก, วัดอ่วมอ่อง และโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก สถานการณ์ปัจจุบันระดับน้ำในส่วนของบ้านเรือนยังท่วมขังบางพื้นที่  แต่สถานที่สำคัญเช่น สถานีอนามัย  โรงเรียน  ระดับน้ำลดลงแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางการเกษตร  อาชีพส่วนใหญ่คือ เกษตรกร

แผนการฟื้นฟู

  1. ฟื้นฟู ทำความสะอาดซ่อมแซม อาคารบ้านเรือน สถานที่ราชการ
  2. สำรวจพื้นที่ความเสียหายทางการเกษตร ระดมพืชพันธุ์ที่ท้องถิ่นเคยใช้ปลูก เพื่อนำมาให้เกษตรกรได้ทำการปลูกใหม่อีกครั้ง
  3. สำรวจปัญหาระบบสุขภาพของชุมชน โดยทีมอนามัย เพื่อการดูแลและฟื้นฟูผู้ป่วยในชุมชน