แหล่งเรียนรู้ชุมชน : การทำดอกกุหลาบจากใบเตย
Atomdony Modtanoy

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นการฝึกทักษะความอดทนในการเรียนรู้ และความคิดสร้างสรรค์

2.ทำให้รู้จักการใช้วัสดุจากธรรมชาติให้เป็นประโยชน์

3.เป็นกาประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้าน

ประโยชน์

1.ฝึกให้น้องๆ มีความอดทนกับการที่จะพับใบเตยให้เป็นกุหลาบ

2.สามารถนำไปไหว้พระ หรือใส่แจกัน

3.ใช้เป็นเข็มกลัดติดเสื้อในงานพิธีต่างๆ

4.ใช้ดับกลิ่นอับในที่ต่างๆ เช่น ตู้เสื้อผ้า ตู้เย็น รถยนต์ เป็นต้น

5.ปลอดภัยต่อสุขภาพ เพราะใบเตยเป็นพืชสมุนไพรสารพัดปะโยชน์

อุปกรณ์

1.ใบเตย

2.กรรไกร

3.แจกัน

ผู้รับผิดชอบฐาน

1.ด.ญ.วนิดา  ชมชื่น

2.ด.ญ.เอกอุษา  หอมสุข

3.ด.ญ.แพวรุ่ง  แป้นแก้ว