เติมเต็มความรัก ความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เสมือนกับว่าทุกท่านเป็นปู่ ย่า ตา ยาย
พรรณมาลี พานทวีป

จากการชักชวนของรุ่นพี่ในชุมชนที่เคยทำโครงการมาก่อน จึงทำให้ “เตย” วิลาวัลย์ พรมรัตน์ แกนนำเยาวชนจากโครงการแนวทางสืบทอดจิตอาสาวัยใสร่วมใจสร้างสุขภาพคนในชุมชน บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน ซึ่งเป็นน้องตัวเล็กที่เคยติดตามรุ่นพี่ไปลงพื้นที่ทำโครงการพร้อมกับเห็นวิธีการทำงานของพวกพี่ๆ แล้วเธอรู้สึกอยากจะลองทำโครงการของตัวเองดูบ้าง
.
ด้วยโจทย์ปัญหาในชุมชนที่เธอเห็น .. ผู้คนวัยกลางคนมักออกไปทำงานกันต่างจังหวัด และผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านตามลำพังกับหลานๆ เธอจึงคิดที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่ออยากจะเติมเต็มความรัก ความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน เสมือนกับว่าทุกท่านเป็นปู่ ย่า ตา ยาย ของเธอ และด้วยความฝันของเธอที่อยากเป็นพยาบาล เธอจึงอยากดูแลผู้สูงอายุในชุมชนให้มีสุขภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขผ่านการทำโครงการนี้

"หลังจากที่ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ตลอดจนทักษะการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุอย่างง่ายแล้ว ก็ได้มีการลงพื้นที่จริง เพื่อเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุ กิจกรรมที่เราทำจะเป็นการพูดคุยเป็นเพื่อนคลายเหงา สร้างเสียงหัวเราะ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ วัดความดัน ทำความสะอาดร่างกาย ตัดเล็บ ตัดผม เป็นต้น หนูคิดว่าโครงการนี้ เราเริ่มจากการเป็นผู้ให้ แต่เราไม่ได้เป็นผู้ให้ฝ่ายเดียว เรายังได้รับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับมาด้วย"

"หน้าที่ของเราตอนนี้คือเรียนหนังสือ เวลาที่เราทำกิจกรรมจะต้องไม่ให้กระทบต่อการเรียน ซึ่งการแบ่งเวลาในการทำกิจกรรมก็จะใช้เวลาช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ไปลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในชุมชน ไปพูดคุยเป็นเพื่อน เพื่อไม่ให้ผู้สูงอายุเหงา ส่วนตอนกลางวัน เราก็ไปเรียนหนังสือ ทำหน้าที่เราอย่างเต็มที่ ที่สำคัญเราต้องไม่ทำให้พ่อและแม่ของเราต้องเป็นกังวล"

"เมื่อคนในชุมชนที่อยู่ในช่วงวัยกลางคน ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น ปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้าน ดูแลหลาน หรือบางบ้านผู้สูงอายุก็ถูกทิ้งให้อยู่คนเดียว อีกทั้งยังมีผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ พวกเราจึงคิดทำโครงการนี้ขึ้นมา เพื่ออยากให้ผู้สูงอายุทุกคนในชุมชนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี รวมถึงอยากให้คนในชุมชนตระหนักถึงเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ทุกคนจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง"

.

#โครงการแนวทางการขับเคลื่อนกลไกการทำงานเครือข่ายเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน
#ดำเนินการโดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน
#สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน)