ขอเชิญคนมีไฟ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ กับการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 ครั้งที่ 3

ขอเชิญคนมีไฟ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ
เข้าร่วมงานแถลงข่าว การประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 ครั้งที่ 3
หัวข้อ "ขอ-รับ-ท่าน" วันที่ 29 มกราคมนี้ 13.00 น.
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ 


**พร้อมรับของที่ระลึกหน้างาน**
ร่วมสนทนาด้านการผลิตภาพยนตร์ โดย
อ.บุญส่ง นาคภู่ อาจารย์สอนภาพยนตร์/ผู้กำกับภาพยนตร์
อ.ประชาคม ลุนาชัย นักเขียนอาชีพ
เสวนาเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ในหัวข้อ "เลิกเหอะ เดี๋ยวชาติจะพัง" โดย
นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) และอดีตประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ผู้อำนวยการสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเลขานุการกรรมาธิการวิสามัญ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สปท.

­

ดาวน์โหลดไฟล์กำหนดการได้ : กำหนดการแถลงข่าว

website
www.tvparliament.net/shortfilm

(เริ่มลงประชาสัมพันธ์ รายละเอียดหลังวันแถลงข่าว วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

www.radioparliament.net

(เริ่มลงประชาสัมพันธ์ รายละเอียดหลังวันแถลงข่าว วันที่ 29 มกราคม 2559 เป็นต้นไป)

www.facebook.com/shortfilmofparliamentติดต่อสอบถาม

02-244 2302, 02244 2296 ในเวลาราชการ 9.00-16.30 น.
parliamentfilm@yahoo.com
www.facebook.com/shortfilmofparliament