ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน Happy Deathday งานที่จะเปลี่ยนวันตายให้กลายเป็นวันสุข

  


เครือข่ายพุทธิกาและภาคีเครือข่ายกว่า 18 องค์กร ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน

Happy Deathday งานที่จะเปลี่ยนวันตายให้กลายเป็นวันสุข

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2560 เวลา

9:00 - 20:00 น. ณ Hall A ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ เวทีปาฐกถาและเสวนา และกิจกรรมฝึกอบรม (Workshop)

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/22AObi