ขอเชิญร่วมเข้าประกวด Thailand NGO Awards 2016


เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ ร่วมกับมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ขอเชิญองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย(NGO) ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสมัครเข้าประกวดรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 (Thailand NGO Awards 2016)

รางวัลประจำปีนี้ช่วยสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเราจะให้รางวัลแก่องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความโปร่งใส มีความเป็นผู้นำ มีแนวปฎิบัติที่ดีเยี่ยม ตลอดจนมีความมั่นคงทางการเงิน และมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าร่วมประกวดครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นให้องค์กรต่างๆเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้นไป

ในแต่ละปี จะมีองค์กรที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้งหมด 12 องค์กร และจะมี 3 องค์กรที่จะได้รับรางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย รางวัลทั้งหมดในปีนิ้แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  1. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดเล็ก รายได้ต่อปีต่ำกว่า 2 ล้านบาท
  2. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดกลาง รายได้ต่อปีตั้งแต่ 2 ล้านถึง 10 ล้านบาท
  3. รางวัลสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ รายได้ต่อปีมากกว่า 10 ล้านบาทขึ้นไป
  4. รางวัลองค์กรโดดเด่นประจำปี
  5. รางวัลอาสาสมัครดีเด่นประจำปี


ผู้ชนะการประกวดในแต่ละประเภทจะได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรองค์กรพัฒนาเอกชนยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย และรางวัลอื่นๆในงานประกาศผลรางวัลซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานคร ในเดือนมิถุนายน ปี 2560 โดยองค์กรพัฒนาเอกชนสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2559
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.resource-alliance.org/Thailand-NGO-awards หรือติดตามข่าวสารได้ที่ www.facebook.com/ThailandNGOAwards