ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21... เรื่องนี้ต้องขยาย

­

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จนหลายหลายคนรู้สึกว่า "โลกเดี๋ยวนี้อยู่ยาก" ปรับตัวไม่ทัน อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ทักษะสำคัญสำหรับกสนอยู่ในโลกศตวรรษที่ 21 อย่างเป็นสุขไปกับ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ... เรื่องนี้ต้องขยาย โดย คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 10.00 – 17.00 น. ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 (Dazzle Zone) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


สอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โทร 02-257 4300 ต่อ 113

*กรุณากรอบใบสมัครให้ครบถ้วนและส่งกลับมายังสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ภายในวันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  ทางโทรสาร หมายเลข 02 257 4332 หรือทาง e-mail : woratida@tkpark.or.th

ดาวน์โหลดใบสมัคร


กำหนดการ
10.00 น.                   ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม
10.15 น.                   กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดย สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park
10.20-12.00 น.         การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ... เรื่องนี้ต้องขยาย
                                 คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

                                 - ใคร อะไร ทำไม ต้อง “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

12.00-13.00 น.          พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.          จากทฤษฎีสู่การลงมือปฏิบัติ
                                  - รู้คิด รู้ทำ ตามแนวคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21”

16.00-16.30 น.          ล้อมวงคุย “ประสบการณ์การเรียนรู้”

16.30-17.00 น.          พิธีมอบเกียรติบัตร

17.00 น.                    เสร็จสิ้นกิจกรรม

­

 * กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ** การแต่งกาย ชุดที่เคลื่อนไหวคล่องตัว


เครดิตข่าวจาก : www.tkpark.or.th