มูลนิธิเพื่อคนไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันออกแบบอนาคตประเทศไทย ด้วยการร่วมตอบแบบสำรวจ ผ่านเว็บไซต์

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันออกแบบอนาคตประเทศไทยในฝัน ด้วยการร่วมตอบแบบสำรวจ ผ่านเว็บไซต์ www.khonthaivoice.com

พื้นที่รวบรวมความคิดเห็นของคนไทย เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตที่อยากเห็น

ดาวน์โหลดแบบสำรวจเต็มรูปแบบ และสรุปประมวลความคิดเห็นของคนไทยทั้งประเทศได้ที่ www.khonthaivoice.com