รับสมัครผู้เรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนา
รับสมัครผู้เรียนภาษาจีน ผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนา

โครงการก่อตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมีพันธกิจในการ “มุ่งสร้างสมรรถนะการสื่อสารภาษาจีนให้กับคนไทย เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ โอกาสการเรียนรู้ สร้างความก้าวหน้าให้ชีวิต”

ขณะนี้ โครงการฯ อยู่ระหว่างการเปิดรับผู้เรียนเข้าร่วมเรียนรู้ภาษาจีนผ่านกิจกรรมการพูด ฟัง และสนทนาอย่างเข้มข้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความมั่นใจ และสามารถสนทนากับคนจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสนใจของผู้เรียน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนภาษาจีนแนวใหม่ ร่วมกับโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

­

สิ่งที่จะได้ :

 • ฝึกฟัง พูด และสนทนาภาษาจีนในสถานการณ์ต่าง ๆ
 • เพิ่มโอกาสในการโต้ตอบ เสริมความมั่นใจ
 • ฝึกฝนในบรรยากาศจำลองเหมือนเรียนที่จีน
 • ได้ประสบการณ์ตรงจากการสนทนาและทำกิจกรรมร่วมกับเจ้าของภาษา
 • ได้เข้าค่ายภาษาจีนนอกสถานที่ 3 วัน 2 คืน


เงื่อนไข:

 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบออนไซต์ได้ทุกครั้ง (ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ / วันอาทิตย์) ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร (รายละเอียดตามกำหนดการ)
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาจีนนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2567
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการพัฒนาทักษะภาษาจีนของตนเองอย่างจริงจัง
 • ยินดีเข้ารับการทดสอบ ติดตามความก้าวหน้าเป็นระยะตลอดหลักสูตร และพร้อมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนของโครงการฯ
 • มีโอกาสนำทักษะภาษาจีนไปใช้ต่อยอด ในการเรียน การทำงาน หรือการทำธุรกิจ


คุณสมบัติ:

 • คนรุ่นใหม่ อายุ 20-45 ปี
 • มีความรู้ภาษาจีนอยู่ในระดับ HSK3
 • ต้องการพัฒนาทักษะการพูด ฟัง และสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
 • มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง ใฝ่หาโอกาสต่อยอดภาษาจีน


ช่องทางการสมัคร: https://forms.gle/7kjHaytEeCBNhPfb8


ระยะเวลาสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 14 กรกฎาคม 2567

การสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียนเข้าร่วมโครงการ (ออนไลน์) : 15-21 กรกฎาคม 2567

ประกาศผลผู้เรียนที่ผ่านการคัดเลือก : 27 กรกฎาคม 2567


ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

E-mail : chinesecenter@scbf.or.th

โทรศัพท์ : 083-535-1027

Line : @scbfchinese

­

สามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่นี