ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น

จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่คุมาโมโตะ ประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต บาดเจ็บและประสบความเดือดร้อนจํานวนมาก หากพี่น้องชาวไทยมีความประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถทําผ่านบัญชี "มูลนิธิสยามกัมมาจล-ไทยพาณิชย์เพื่อผู้ประสบภัย" เลขที่ 111-3-90911-5 ได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ

­

โดยทางมูลนิธิฯ จะรวบรวมเงินบริจาคและส่งมอบเพื่อให้ความช่วยเหลือผ่านสภากาชาดไทยต่อไปค่ะ

­

ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
โดยส่ง Fax สำเนาใบนำฝากพร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ มาที่ 02-5441040 นะคะ

­

­

­