หลักสูตรสุจริตไทย เปิดให้ทุกท่านที่สนใจเข้าเรียนฟรี

ผลการวิจัยจากหนังสือเรื่อง อ่านทะลุความคิดด้วยจิตวิทยาแห่งการโกง สรุปเอาไว้ว่า "คน เราเวลาทำความผิด จะมีจุดหนึ่งที่เริ่มรับตัวเองไม่ได้ รู้สึกเสียเกียรติ และเลิกทำ ซึ่งถ้าเราได้เคยประกาศตนไว้แล้วว่า เราจะไม่โกง เมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจเลือก เราก็จะมีแนวโน้มในการทำทุจริตลดลง เพราะมันจะเป็นการลดเกียรติของตนเอง" มาร่วมมือกับเราเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ใสสะอาดด้วยการเรียน "สุจริตไทย" เพียง 30 นาที เท่านั้น

Click : www.ThaiNoCorrup.com
Facebook : https://www.facebook.com/thainocorrup


­